Đặt hàng ONLINE - Nhận ngay mã giảm giá đến 300.000

Từ 01/11 đến 22/11 - Dienthoaidoc.vn triển khai khuyến mãi đặc biệt dành cho các khách hàng Đặt hàng ONLINE giảm ngay 100.000 - 300.000 trên giá trị đơn hàng (Không áp dụng với chương giảm giá khác)

Khách hàng nhập mã giảm giá:
TEACHER100 để được giảm ngay 100.000 đối với dòng sản phẩm iPhone 6 và iPhone 6 Plus ( bản Lock và bản Quốc tế )
TEACHER200 để được giảm ngay 200.000 đối với dòng sản phẩm iPhone 6s Plus ( bản Lock và bản Quốc tế )
TEACHER300 để được giảm ngay 300.000 đối với dòng sản phẩm iPhone 7 và iPhone 7 Plus ( bản Lock và bản Quốc tế )