Bảng giá tham khảo

DÒNG IPHONE BH 8 THÁNG  BH 12 THÁNG Ghi chú
iPhone 5C 16 GB bản Quốc tế
32 GB: 200.000, 64 GB: 400.000
   

 

Các màu đồng giá (Likenew 99%) 2.240.000 2.540.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
iPhone 5 16 GB bản Quốc tế
32 GB: 200.000, 64 GB: 400.000
     
Màu Đen (Likenew 99%) 2.290.000 2.590.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Trắng (Likenew 99%) 2.390.000 2.690.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
iPhone 5s 16 GB bản Quốc tế
32 GB: +500.000
     
Màu Xám (Likenew 99%) 3.040.000 3.340.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Trắng (Likenew 99%) 3.140.000 3.440.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Vàng (Likenew 99%) 3.240.000 3.540.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
iPhone 6 16 GB bản Lock
64 GB: 500.000, 128 GB: 800.000
     
Màu Xám (Likenew 99%) 3.390.000 3.690.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Bạc (Likenew 99%) 3.390.000 3.690.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Vàng (Likenew 99%) 3.590.000 3.890.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
iPhone 6 16 GB bản Quốc tế
64 GB: 1,0 triệu, 128 GB: 1,5 triệu
     
Màu Xám (Likenew 99%) 4.379.000 5.179.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Bạc (Likenew 99%) 4.379.000 5.179.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Vàng (Likenew 99%) 4.679.000 5.479.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
iPhone 6 Plus 16 GB bản Lock
64 GB: 1,5 triệu, 128 GB: 2,0 triệu
     
Màu Xám (Likenew 99%) 4.790.000 5.090.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Bạc (Likenew 99%) 4.790.000 5.090.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Vàng (Likenew 99%) 4.990.000 5.290.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
iPhone 6 Plus 16 GB bản Quốc tế
64 GB: 1,5 triệu, 128 GB: 1,8 triệu
     
Màu Xám (Likenew 99%) 5.979.000 6.779.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Bạc (Likenew 99%) 5.979.000 6.779.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Vàng (Likenew 99%) 6.279.000 7.079.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
iPhone 6s 16 GB bản Lock
64 GB: 1 triệu, 128 GB: 1,5 triệu
     
Màu Hồng (Likenew 99%) 4.379.000 4.979.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Đen (Likenew 99%) 4.379.000 4.979.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Bạc (Likenew 99%) 4.379.000 4.979.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Vàng (Likenew 99%) 4.679.000 5.279.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
iPhone 6s 16 GB bản Quốc tế
64 GB: 1,5 triệu, 128 GB: 1,8 triệu
     
Màu Hồng (Likenew 99%) 5.579.000 6.379.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Bạc (Likenew 99%) 5.779.000 6.579.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Đen (Likenew 99%) 5.779.000 6.579.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Vàng (Likenew 99%) 5.979.000 6.779.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
iPhone 6s Plus 16 GB bản Lock
64 GB: 2,5 triệu, 128 GB: 3,0 triệu
     
Màu Hồng (Likenew 99%) 5.179.000 5.779.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Đen (Likenew 99%) 5.179.000 5.779.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Trắng (Likenew 99%) 5.179.000 5.779.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Vàng (Likenew 99%) 5.379.000 5.979.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
iPhone 6s Plus 16 GB bản Quốc tế
64 GB: 1,5 triệu, 128 GB: 2,0 triệu
     
Màu Hồng (Likenew 99%) 7.190.000 8.190.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Đen (Likenew 99%) 7.390.000 8.390.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Trắng (Likenew 99%) 7.390.000 8.390.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Vàng (Likenew 99%) 7.590.000 5.590.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
iPhone 7 32 GB bản Lock
128 GB: 2,5 triệu
     
Màu Hồng (Likenew 99%) 7.179.000 8.179.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
Màu Bạc (Likenew 99%) 7.179.000 8.179.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
Màu Đen Nhám (Likenew 99%) 7.479.000 8.479.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
Màu Vàng (Likenew 99%) 7.479.000 8.479.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
iPhone 7 32 GB bản Quốc tế
128 GB: 2,0 triệu, 256 GB: 2,5 triệu
     
Màu Hồng (Likenew 99%) 8.990.000 9.990.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Bạc (Likenew 99%) 9.190.000 10.190.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Đen Nhám (Likenew 99%) 9.190.000 10.190.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Vàng (Likenew 99%) 9.390.000 10.390.000 Tặng kèm sạc, cáp
iPhone 7 Plus 32 GB bản Lock
128 GB: 2,5 triệu
     
Màu Trắng (Likenew 99%) 9.479.000 10.479.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
Màu Hồng (Likenew 99%) 9.479.000 10.479.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
Màu Đen Nhám (Likenew 99%) 9.779.000 10.779.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
Màu Vàng (Likenew 99%) 9.779.000 10.779.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
iPhone 7 Plus 32 GB bản Quốc tế
128 GB: 2,0 triệu, 256 GB: 2,5 triệu
     
Màu Hồng(Likenew 99%) 11.990.000 12.990.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Bạc (Likenew 99%) 12.390.000 13.390.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Đen Nhám (Likenew 99%) 12.390.000 13.390.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Vàng (Likenew 99%) 12.690.000 13.690.000

Tặng kèm sạc, cáp

Màu Đỏ (Likenew 99%) 128GB 15.990.000 15.140.000 Tặng kèm sạc, cáp
iPhone 8 64 GB bản Quốc tế
128 GB: 2,0 triệu, 256 GB: 2,5 triệu
     
Màu Đen (Likenew 99%) 14.500.000    
Màu Vàng (Likenew 99%) 15.100.000    
iPhone 8 Plus 64 GB bản Quốc tế
128 GB: 2,0 triệu, 256 GB: 2,5 triệu
     
Màu Đen (Likenew 99%) 17.900.000   Tặng kèm sạc, cáp
Màu Vàng (Likenew 99%) 18.200.000   Tặng kèm sạc, cáp


 

Dòng IPAD Màu Đen Màu Trắng Màu Vàng Ghi chú
iPad Air 1 (16 GB) 5.390.000 5.490.000 5.990.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp.
iPad Air 1 (64 GB) 6.690.000 6.790.000 7.290.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp.
iPad Air 2 (16 GB) 6.490.000 6.590.000 6.790.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp.
iPad Air 2 (128 GB) 8.890.000 8.990.000 9.190.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp.
iPad Mini 1 (16 GB) 3.490.000 3.590.000 4.090.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp.
iPad Mini 2 (16 GB) 4.890.000 4.990.000 5.190.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp.
iPad Mini 3 (16 GB) 5.690.000 5.790.000 5.890.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp.
iPad Mini 4 (16 GB)  7.590.000 7.690.000 7.990000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp. Bản 32 GB: 1,5 triệu
iPad 1 (16 GB) 1.490.000 1.490.000   Tặng kèm sạc zin 12W, cáp. Bản 32 GB: 300.000
iPad 2 (16 GB) 2.890.000 2.990.000   Tặng kèm sạc zin 12W, cáp. Bản 32 GB: 400.000
iPad 3 (16 GB) 3.190.000 3.290.000 3.790.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp. Bản 32 GB: 500.000, 64 GB: 1 triệu
iPad 4 (16 GB) 3.890.000 3.990.000 4.490.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp. Bản 64 GB: 1,5 triệu
iPad 5 (16 GB) 6.700.000 6.700.000 7.200.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp. Bản 64 GB: 1,5 triệu
iPad Pro (32 GB) 10.890.000 10.990.000 11.090.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp.

 

Dòng SAMSUNG Giá / Màu sắc Ghi chú
Galaxy S6 3.550 (Đen, Trắng) / 3.850 (Vàng, Xanh) Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Galaxy S6 Edge 4.750 (Trắng, Xanh Đen) / 4.950 (Vàng, Xanh ngọc) Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Galaxy S7  5.350 (Trắng, Đen) / 5.650 (Vàng, Hồng, Titan) Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Galaxy S7 Edge 6.750 (Trắng, Đen) / 7.050 (Vàng, Blue, Titan) Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Galaxy S7 Edge (1 SIM 100%) 8.590 (Trắng, Đen)/ 8.790 (Vàng)/ 9.090 (Blue, Titan) Fullbox
Galaxy S8 11.790 (Xám bạc)/ 11.990 (Đen, Vàng)/ 12.190 (Xanh, Tím) Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Galaxy S8 Plus 13.900 (Titan), 14.100 (Đen), 14.300 (Xanh, Tím) Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Galaxy Note 5 4.950 (Trắng, Đen) / 5.250 (Vàng, Titan) Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Dòng SONY    
Z3 3.150 (Trắng, Đen) / 3.350 (Vàng) Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Z4 4.250 (Trắng Đen) / 4.450 (Vàng) Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe