Bảng giá tham khảo

DÒNG IPHONE BH 8 THÁNG  BH 12 THÁNG Ghi chú
iPhone 5C 16 GB bản Quốc tế
32 GB: 200.000, 64 GB: 400.000
   

 

Các màu đồng giá (Likenew 99%) 2.090.000 2.390.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
iPhone 5 16 GB bản Quốc tế
32 GB: 200.000, 64 GB: 400.000
     
Màu Đen (Likenew 99%) 1.890.000 2.190.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Trắng (Likenew 99%) 1.990.000 2.290.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
iPhone 5s 16 GB bản Quốc tế
32 GB: +500.000
     
Màu Xám (Likenew 99%) 2.370.000 2.670.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Trắng (Likenew 99%) 2.470.000 2.770.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Vàng (Likenew 99%) 2.570.000 2.870.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
iPhone 6 16 GB bản Lock
64 GB: 500.000, 128 GB: 800.000
  +300.000đ  
Màu Xám (Likenew 96%) 2.270.000 2.570.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Xám (Likenew 99%) 2.470.000 2.770.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Bạc (Likenew 96%) 2.370.000 2.670.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Bạc (Likenew 99%) 2.570.000 2.870.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Vàng (Likenew 96%) 2.470.000 2.770.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Vàng (Likenew 99%) 2.670.000 2.970.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
iPhone 6 16 GB bản Quốc tế
64 GB: 1,0 triệu, 128 GB: 1,5 triệu
  +800.000đ  
Màu Xám (Likenew 96%) 3.470.000 4.270.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Xám (Likenew 99%) 3.670.000 4.470.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Bạc (Likenew 96%) 3.570.000 4.370.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Bạc (Likenew 99%) 3.770.000 4.570.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Vàng (Likenew 96%) 3.670.000 4.470.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Vàng (Likenew 99%) 3.870.000 4.670.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
iPhone 6 Plus 16 GB bản Lock
64 GB: 1,5 triệu, 128 GB: 2,0 triệu
  +300.000đ  
Màu Xám (Likenew 96%) 4.090.000 4.390.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Xám (Likenew 99%) 4.290.000 4.590.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Bạc (Likenew 96%) 4.090.000 4.390.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Bạc (Likenew 99%) 4.290.000 4.590.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Vàng (Likenew 96%) 4.290.000 4.590.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Vàng (Likenew 99%) 4.490.000 4.790.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
iPhone 6 Plus 16 GB bản Quốc tế
64 GB: 1,5 triệu, 128 GB: 1,8 triệu
  +800.000đ  
Màu Xám (Likenew 96%) 4.770.000 5.570.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Xám (Likenew 99%) 4.970.000 5.770.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Bạc (Likenew 96%) 4.870.000 5.670.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Bạc (Likenew 99%) 5.070.000 5.870.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Vàng (Likenew 96%) 4.970.000 5.770.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Vàng (Likenew 99%) 5.170.000 5.970.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
iPhone 6s 16 GB bản Lock
64 GB: 1 triệu, 128 GB: 1,5 triệu
  +600.000đ  
Màu Hồng (Likenew 96%) 2.970.000 3.570.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Hồng (Likenew 99%) 3.170.000 3.770.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Đen (Likenew 96%) 3.070.000 3.670.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Đen (Likenew 99%) 3.270.000 3.870.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Bạc (Likenew 96%) 3.070.000 3.6700.00 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Bạc (Likenew 99%) 3.270.000 3.870.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Vàng (Likenew 96%) 3.170.000 3.770.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Vàng (Likenew 99%) 3.370.000 3.970.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
iPhone 6s 16 GB bản Quốc tế
64 GB: 1,5 triệu, 128 GB: 1,8 triệu
  +800.000đ  
Màu Hồng (Likenew 96%) 4.270.000 5.070.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Hồng (Likenew 99%) 4.470.000 5.270.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Bạc (Likenew 96%) 4.370.000 5.170.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Bạc (Likenew 99%) 4.579.000 5.370.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Đen (Likenew 96%) 4.370.000 5.170.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Đen (Likenew 99%) 4.570.000 5.370.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Vàng (Likenew 96%) 4.470.000 5.270.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Vàng (Likenew 99%) 4.670.000 5.470.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
iPhone 6s Plus 16 GB bản Lock
64 GB: 2,5 triệu, 128 GB: 3,0 triệu
  +600.000đ  
Màu Hồng (Likenew 96%) 4.770.000 5.370.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Hồng (Likenew 99%) 4.970.000 5.570.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Đen (Likenew 96%) 4.870.000 5.470.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Đen (Likenew 99%) 5.070.000 5.670.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Trắng (Likenew 96%) 4.870.000 5.470.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Trắng (Likenew 99%) 5.070.000 5.670.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Vàng (Likenew 96%) 4.970.000 5.570.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
Màu Vàng (Likenew 99%) 5.170.000 5.770.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe, sim ghép 3G
iPhone 6s Plus 16 GB bản Quốc tế
64 GB: 1,5 triệu, 128 GB: 2,0 triệu
  + 1 TRIỆU  
Màu Hồng (Likenew 96%) 7.170.000 7.670.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Hồng (Likenew 99%) 7.370.000 7.870.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Đen (Likenew 96%) 7.270.000 7.770.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Đen (Likenew 99%) 7.470.000 7.970.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Trắng (Likenew 96%) 7.370.000 7.870.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Trắng (Likenew 99%) 7.570.000 8.070.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Vàng (Likenew 96%) 7.470.000 7.970.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
Màu Vàng (Likenew 99%) 7.670.000 8.170.000 Tặng kèm sạc, cáp, tai nghe
iPhone 7 32 GB bản Lock
128 GB: 2,5 triệu
  + 1 TRIỆU  
Màu Hồng (Likenew 96%) 5.770.000 6.770.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
Màu Hồng (Likenew 99%) 5.970.000 6.970.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
Màu Bạc (Likenew 96%) 5.870.000 6.870.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
Màu Bạc (Likenew 99%) 6.070.000 7.070.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
Màu Đen Nhám (Likenew 96%) 5.970.000 6.970.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
Màu Đen Nhám (Likenew 99%) 6.170.000 7.170.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
Màu Vàng (Likenew 96%) 5.970.000 6.970.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
Màu Vàng (Likenew 99%) 6.170.000 7.170.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
iPhone 7 32 GB bản Quốc tế
128 GB: 2,0 triệu, 256 GB: 2,5 triệu
  + 1 TRIỆU  
Màu Hồng (Likenew 96%) 7.670.000 8.670.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Hồng (Likenew 99%) 7.870.000 8.870.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Bạc (Likenew 96%) 8.070.00 9.070.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Bạc (Likenew 99%) 8.270.000 9.270.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Đen Nhám (Likenew 96%) 8.170.000 9.170.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Đen Nhám (Likenew 99%) 8.370.000 9.370.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Vàng (Likenew 96%) 8.170.000 9.170.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Vàng (Likenew 99%) 8.370.000 9.370.000 Tặng kèm sạc, cáp
iPhone 7 Plus 32 GB bản Lock
128 GB: 2,5 triệu
     
Màu Hồng (Likenew 96%) 8.470.000 9.470.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
Màu Hồng (Likenew 99%) 8.670.000 9.670.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
Màu Trắng (Likenew 96%) 8.570.000 9.570.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
Màu Trắng (Likenew 99%) 8.770.000 9.770.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
Màu Đen Nhám (Likenew 96%) 8.770.000 9.770.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
Màu Đen Nhám (Likenew 99%) 8.970.000 9.970.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
Màu Vàng (Likenew 96%) 8.770.000 9.770.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
Màu Vàng (Likenew 99%) 8.970.000 9.970.000 Tặng kèm sạc, cáp, sim ghép 4G
iPhone 7 Plus 32 GB bản Quốc tế
128 GB: 2,0 triệu, 256 GB: 2,5 triệu
     
Màu Hồng(Likenew 96%) 10.970.000 11.970.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Hồng(Likenew 99%) 11.170.000 12.170.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Bạc (Likenew 96%) 11.070.000 12.070.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Bạc (Likenew 99%) 11.270.000 12.270.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Đen Nhám (Likenew 96%) 11.170.000 12.170.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Đen Nhám (Likenew 99%) 11.370.000 12.370.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Vàng (Likenew 96%) 11.170.000 12.170.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Vàng (Likenew 99%) 11.370.00 12.370.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Đỏ (Likenew 96%) 128GB 13.970.000 14.970.000 Tặng kèm sạc, cáp
Màu Đỏ (Likenew 99%) 128GB 14.170.000 15.170.000 Tặng kèm sạc, cáp
iPhone 8 64 GB bản Quốc tế
128 GB: 2,0 triệu, 256 GB: 2,5 triệu
     
Màu Đen (Likenew 99%) 14.500.000    
Màu Vàng (Likenew 99%) 15.100.000    
iPhone 8 Plus 64 GB bản Quốc tế
128 GB: 2,0 triệu, 256 GB: 2,5 triệu
     
Màu Đen (Likenew 99%) 16.550.000   Tặng kèm sạc, cáp
Màu Trắng (Likenew 99%) 16.650.000   Tặng kèm sạc, cáp
Màu Vàng (Likenew 99%) 16.850.000   Tặng kèm sạc, cáp


 

Dòng IPAD Màu Đen Màu Trắng Màu Vàng Ghi chú
iPad Air 1 (16 GB) 5.390.000 5.490.000 5.990.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp.
iPad Air 1 (64 GB) 6.690.000 6.790.000 7.290.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp.
iPad Air 2 (16 GB) 6.490.000 6.590.000 6.790.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp.
iPad Air 2 (128 GB) 8.890.000 8.990.000 9.190.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp.
iPad Mini 1 (16 GB) 3.490.000 3.590.000 4.090.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp.
iPad Mini 2 (16 GB) 4.890.000 4.990.000 5.190.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp.
iPad Mini 3 (16 GB) 5.690.000 5.790.000 5.890.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp.
iPad Mini 4 (16 GB)  7.590.000 7.690.000 7.990000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp. Bản 32 GB: 1,5 triệu
iPad 1 (16 GB) 1.490.000 1.490.000   Tặng kèm sạc zin 12W, cáp. Bản 32 GB: 300.000
iPad 2 (16 GB) 2.890.000 2.990.000   Tặng kèm sạc zin 12W, cáp. Bản 32 GB: 400.000
iPad 3 (16 GB) 3.190.000 3.290.000 3.790.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp. Bản 32 GB: 500.000, 64 GB: 1 triệu
iPad 4 (16 GB) 3.890.000 3.990.000 4.490.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp. Bản 64 GB: 1,5 triệu
iPad 5 (16 GB) 6.700.000 6.700.000 7.200.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp. Bản 64 GB: 1,5 triệu
iPad Pro (32 GB) 10.890.000 10.990.000 11.090.000 Tặng kèm sạc zin 12W, cáp.

 

Dòng SAMSUNG Giá / Màu sắc Ghi chú
Galaxy S6&